Thứ Năm, 30/05/2024Mới nhất

Hull

Top 4 không dành cho những kẻ nằm ngoài Tứ đại gia

Top 4 không dành cho những kẻ nằm ngoài Tứ đại gia

Top 4 không dành cho những kẻ nằm ngoài Tứ đại gia

Top 4 không dành cho những kẻ nằm ngoài “Tứ đại gia”. Britannia không phải nơi Tottenham giải hạn. Và Premiership chưa đến lúc tiễn “hiện tượng” Hull City về với đúng “bản chất” của nó. Kết thúc 1/5 chặng đường, ấn tượng giải Ngoại hạng 08/09 chính ở “Tính quy luật” của nó…

top-arrow
X