Logo Liverpool
Huấn luyện viên: Kenny Dalglish
ShirtModel
Quốc tịch Anh Thành lập 1892
Sân nhà Anfield Sức chứa 45,500
Chủ tịch Xếp hạng
Địa chỉ
Tel/Fax
Website http://assets.lfcimages.com/